VESTI

Završena rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Novi Sad

Na ulazu u Novi Sad iz pravca auto-puta E-75 početkom 2021. godine puštena je u saobraćaj raskrsnica sa kružnim tokom. Raskrsnica se nalazi na mestu ukrštanja putnog pravca koji vodi ka Zrenjaninu i auto-putu E-75 i saobraćajnice Put Šajkaškog odreda koja vodi ka Rafineriji nafte Novi Sad i naselju Šangaj. Raskrsnica se nalazi na jednom od najvažnijih ulaza u Novi Sad i projektovana je da zadovolji trenutno saobraćajno opterećenje na državnom putu, kojim prođe više od 20 000 vozila na dan. Investitor radova vrednih oko 150 miliona dinara je Javno preduzeće “Putevi Srbije”.

Deo izvođačkog konzorcijuma koji je realizovao radove na raskrsnici je i kompanija Lika-Emi d.o.o. Kompanija Lika-Emi d.o.o. izvršila je radove na ugradnji i montaži javnog i dekorativnog osvetljenja raskrsnice i kružnog toka. Na slikama ispod prikazan je izgled raskrsnice pre početka rekonstrukcije, u toku rekonstrukcije i nakon završenih radova i puštanja raskrsnice u rad.